Sünnet nedir?

product

Sünnet nedir?

Sünnet: H.z Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem 'in söz,fiil ve takrirleridir. Söz (kavli sünnet,kavli hadis);
H.z Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'e ait kelamdır.
Fiil(fiili sünnet,fiili hadis);H.z Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in davranış ve uygulamalarının anlatımıdır.
Takrir(takriri sünnet)iki kısımdır:

H.z Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in muttali olduğu her hangi bir olay yada sahabilere ait uygulamayı  tasvip ve tasdik ettiğini açıkca belirtmesidir yada muttali olduğu herhangi bir olay karşısında sükut etmesidir.

 Fıkıhta,Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynağın sünnet olduğunda ittifak vardır.Sünnetin dini konularda bir delil oluşu ayet-i kerimelerle sabittir.

  "Peygamber size ne verdiyse onu alın.Size neyi yasakladıysa ondan sakının."(Haşr;7)

  "Kim Peygambere itaat ederse,ALLAH'a itaat etmiş olur."(Nisa;80)

  "O,kendiliğinden konuşmamaktadır.onun konuşması ancak indirilen bir vahiy iledir."(Necm;3-4)

Bu konu için henüz yorum bulunmamaktadır.
ko cuce kocuce